DANH MỤC SẢN PHẨM

CPU Intel thế hệ 14 (Mới ra mắt)

CPU INTEL CORE I3 14100F 12MB, 4 NHÂN 8 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I5 14400F 16MB, 10 NHÂN 16 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I3 14100 12MB, 4 NHÂN 8 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I5 14400 16MB, 10 NHÂN 16 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I5 14500 20MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

5.690.000₫

CPU INTEL CORE I5 14600K 24MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I5 14600KF24MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I3 14100F 12MB, 4 NHÂN 8 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

3.290.000₫

CPU INTEL CORE I3 14100 12MB, 4 NHÂN 8 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

3.990.000₫

CPU INTEL CORE I5 14400 16MB, 10 NHÂN 16 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

6.390.000₫

CPU INTEL CORE I5 14400F 16MB, 10 NHÂN 16 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

5.690.000₫

CPU INTEL CORE I5 14600K 24MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

8.690.000₫

CPU INTEL CORE I5 14600KF 24MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

7.990.000₫

CPU INTEL CORE I5 14500 20MB, 14 NHÂN 20 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

6.690.000₫

CPU INTEL CORE I7 14700F 20MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

10.490.000₫

CPU INTEL CORE I7 14700 20MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

10.540.000₫

CPU INTEL CORE I7 14700K 28MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

11.650.000₫

CPU INTEL CORE I7 14700KF 28MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

10.990.000₫

CPU INTEL CORE I9 14900 36MB, 24 NHÂN 32 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

15.490.000₫

CPU INTEL CORE I9 14900F 36MB, 24 NHÂN 32 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

14.790.000₫

CPU INTEL CORE I9 14900K 36MB, 24 NHÂN 36 LUỒNG SOCKET 1700 ( Raptor Lake Refresh)

15.990.000₫

CPU INTEL CORE I9 14900KF 36MB, 24 NHÂN 36 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh)

14.990.000₫

CPU INTEL CORE I7 14700 20MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I7 14700F 20MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I7 14700K 28MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I7 14700KF 28MB, 20 NHÂN 28 LUỒNG SOCKET 1700 (Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I9 14900K 36MB, 24 NHÂN 36 LUỒNG SOCKET 1700 ( Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

CPU INTEL CORE I9 14900KF 36MB, 24 NHÂN 36 LUỒNG SOCKET 1700 ( Raptor Lake Refresh) TRAY KHÔNG FAN

Liên hệ

Sản phẩm đã xem