DANH MỤC SẢN PHẨM

RAM - Bộ Nhớ Trong

Ram Kingbank 16GB DDR4 3200MHz Tản nhiệt

690.000₫

Ram Kingbank 8GB DDR4 3200MHz Tản nhiệt

450.000₫

Ram Kingbank 16GB DDR4 2666MHz Tản nhiệt

650.000₫

Ram Kingbank 8GB DDR4 2666MHz Tản nhiệt

450.000₫

RAM PC DDR4 GEIL EVO SPEAR 16GB BUSS 3200MHz

850.000₫

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 96GB 2x48GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP96GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2X6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2X6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 64GB 2x32GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP64GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2X7200C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2X7200C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B7000C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B7000C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 48GB 2x24GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP48GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7200C34W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7200MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7200C34)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7000C34W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 7000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.45V (CMP32GX5M2X7000C34)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2X6600C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6600MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2X6600C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6400C32W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6400MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6400C32)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM White Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6000C30W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MT/s 32GB 2x16GB DIMM, XMP 3.0, DOMINATOR TITANIUM Black Heatspreader, RGB LED, 1.4V (CMP32GX5M2B6000C30)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B6000C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5600C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5200C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 64GB 2x32GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT64GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6200MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2X6200C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 6000MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2X6000C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2B5600C36W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C36, 1.25V (CMT32GX5M2B5600C36)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, C40, 1.25V (CMT32GX5M2B5200C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR4, 3200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, CL16, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED (CMT32GX4M2E3200C16W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR4, 3200MHz 32GB (2x16GB) DIMM, CL16, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED (CMT32GX4M2E3200C16)

Liên hệ

Ram Corsair DDR4, 3200MHz 16GB (2x8GB) DIMM, CL16 DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED (CMT16GX4M2C3200C16W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR4, 3200MHz 16GB 2x8GB DIMM, XMP 2.0, DOMINATOR PLATINUM RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.35V (CMT16GX4M2E3200C16)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5,5600MHz 96GB 2x48GB DIMM,VENGEANCE RGB Black Heatspreader,RGB LED,1.25V (CMH96GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5,5600MHz 48GB 2x24GB DIMM,VENGEANCE RGB Black Heatspreader,RGB LED,1.25V (CMH48GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5200MHz 32GB 2x16GB DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH32GX5M2B5200C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, VENGEANCE RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH64GX5M2B5600C40W)

Liên hệ

Ram Corsair DDR5, 5600MHz 64GB 2x32GB DIMM, VENGEANCE RGB Black Heatspreader, RGB LED, 1.25V (CMH64GX5M2B5600C40)

Liên hệ

Sản phẩm đã xem