DANH MỤC SẢN PHẨM

CPU Intel thế hệ 12

Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Tray Không Fan

1.290.000₫

Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Tray Không Fan

1.790.000₫

CPU Intel Core I5 12600KF | LGA1700, Turbo 4.90 GHz, 10C/16T, 20MB TRAY KHÔNG FAN

3.390.000₫

Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 TRAY NO FAN

4.990.000₫

Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Tray Không Fan

2.250.000₫

Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Tray Không Fan

3.250.000₫

Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 TRAY KHÔNG FAN

5.990.000₫
Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700
-41%

Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

1.750.000₫ 2.990.000₫
-41%
Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700
-13%

Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

3.390.000₫ 3.890.000₫
-13%
Hết hàng
Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700
-28%

Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700

3.590.000₫ 4.990.000₫
-28%
Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700
-9%

Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700

4.990.000₫ 5.490.000₫
-9%
Hết hàng

Intel Core i5 12600KF / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

4.590.000₫
Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
-38%

Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

4.990.000₫ 7.990.000₫
-38%
Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-8%

Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

8.850.000₫ 9.590.000₫
-8%
Hết hàng
Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-6%

Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

7.990.000₫ 8.490.000₫
-6%
Hết hàng
Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-32%

Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

7.450.000₫ 10.990.000₫
-32%
Hết hàng
Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-33%

Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

6.990.000₫ 10.390.000₫
-33%
Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
-9%

Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700

13.690.000₫ 14.990.000₫
-9%
Hết hàng
Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung: Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung:
-11%

Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung:

14.290.000₫ 15.990.000₫
-11%
Intel Core i9 12900KS / 3.4GHz Turbo 5.5GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Intel Core i9 12900KS / 3.4GHz Turbo 5.5GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
-10%

Intel Core i9 12900KS / 3.4GHz Turbo 5.5GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700

19.890.000₫ 21.990.000₫
-10%

Sản phẩm đã xem