DANH MỤC SẢN PHẨM

AMD 5000 Series

CPU AMD RYZEN 9 5950X (3.4 GHZ UPTO 4.9GHZ / 72MB / 16 CORES, 32 THREADS / 105W / SOCKET AM4)

11.690.000₫

CPU AMD RYZEN 9 5900X (3.7 GHZ UPTO 4.8GHZ / 70MB / 12 CORES, 24 THREADS / 105W / SOCKET AM4)

8.490.000₫

CPU AMD RYZEN 7 5800X3D (3.4 GHZ UPTO 4.5GHZ / 100MB / 8 CORES, 16 THREADS / 105W / SOCKET AM4)

9.190.000₫

CPU AMD RYZEN 7 5700X3D (3.0GHZ UPTO 4.1GHZ / 100MB / 8 CORES, 16 THREADS / 105W / SOCKET AM4)

Liên hệ

CPU AMD RYZEN 7 5800X (3.8 GHZ UPTO 4.7GHZ / 36MB / 8 CORES, 16 THREADS / 105W / SOCKET AM4)

6.690.000₫

CPU AMD RYZEN 7 5700X (3.4Ghz UPTO 4.6Ghz/ 32MB / 8 CORES, 16 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

4.790.000₫

CPU AMD RYZEN 7 5700 (3.7GHZ UPTO 4.6GHZ / 20MB / 8 CORES, 16 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

5.190.000₫

CPU AMD RYZEN 7 5700G (3.8GHZ UPTO 4.6GHZ / 20MB / 8 CORES, 16 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

5.490.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5600X (3.7 GHZ UPTO 4.6GHZ / 35MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

3.990.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5600 (3.5 GHZ UPTO 4.4GHZ / 35MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

3.490.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5600GT (3.6GHZ UPTO 4.6GHZ / 19MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

3.990.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5500GT (4.4 GHZ UPTO 3.6 GHZ / 19MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

3.590.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5500 (3.6 GHZ UPTO 4.2GHZ / 19MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

2.390.000₫

CPU AMD RYZEN 5 5600G (3.9GHZ UPTO 4.4GHZ / 19MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM4)

3.490.000₫

Sản phẩm đã xem