DANH MỤC SẢN PHẨM

CPU - Bộ Vi Xử Lý

Intel Core i9 13900K / 3.0GHz Turbo 5.8GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700

12.790.000₫

Intel Core i7 13700K / 3.4GHz Turbo 5.4GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700

10.890.000₫

Intel Core i5 13600K / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700

7.490.000₫

CPU Intel Core I5 13500 | LGA1700, Turbo 4.80 GHz, 14C/20T, 24MB

6.390.000₫
Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700
-38%

Intel Core i5 12600K / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

4.990.000₫ 7.990.000₫
-38%

Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700 Tray Không Fan

3.490.000₫

Intel Core i3 13100F / 3.4GHz Turbo 4.5GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Tray Không Fan

2.590.000₫

Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Tray Không Fan

1.790.000₫

Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Tray Không Fan

1.290.000₫

Core i5 10400F / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200 TRAY Không Fan

2.050.000₫

Core i3 10105F / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200 TRAY Không Fan

990.000₫
Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700
-41%

Intel Core i3 12100F / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

1.750.000₫ 2.990.000₫
-41%
Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700 Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700
-13%

Intel Core i3 12100 / 3.3GHz Turbo 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

3.390.000₫ 3.890.000₫
-13%
Hết hàng
Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700
-9%

Intel Core i5 12400 / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700

4.990.000₫ 5.490.000₫
-9%
Hết hàng
Intel Core i5 11400F / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200 Intel Core i5 11400F / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200
-19%

Intel Core i5 11400F / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200

3.650.000₫ 4.490.000₫
-19%
Intel Core i5 11400 / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200 Intel Core i5 11400 / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200
-10%

Intel Core i5 11400 / 12MB / 4.4GHZ / 6 nhân 12 luồng / LGA 1200

4.290.000₫ 4.790.000₫
-10%
Intel Core i3 10105F / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200 Intel Core i3 10105F / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200
-29%

Intel Core i3 10105F / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200

1.690.000₫ 2.390.000₫
-29%
Intel Core i3 10105 / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200 Intel Core i3 10105 / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200
-18%

Intel Core i3 10105 / 6MB / 4.4GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200

2.790.000₫ 3.390.000₫
-18%
Intel Pentium G6400 / 4MB / 4.0GHz / 2 Nhân 4 Luồng / LGA 1200
-20%

Intel Pentium G6400 / 4MB / 4.0GHz / 2 Nhân 4 Luồng / LGA 1200

1.990.000₫ 2.490.000₫
-20%
Intel Core i5 10400F / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200 Intel Core i5 10400F / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200
-38%

Intel Core i5 10400F / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200

2.490.000₫ 3.990.000₫
-38%
Intel Core i5 10400 / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200 Intel Core i5 10400 / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200
-21%

Intel Core i5 10400 / 12MB / 4.3GHz / 6 Nhân 12 Luồng / LGA 1200

3.550.000₫ 4.490.000₫
-21%

Intel Core i5 12600KF / 3.7GHz Turbo 4.9GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

4.590.000₫
Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-8%

Intel Core i7 12700 / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

8.850.000₫ 9.590.000₫
-8%
Hết hàng
Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-6%

Intel Core i7 12700F / 2.1GHz Turbo 4.9GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

7.990.000₫ 8.490.000₫
-6%
Hết hàng
Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-32%

Intel Core i7 12700KF / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

7.450.000₫ 10.990.000₫
-32%
Hết hàng
Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700 Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700
-33%

Intel Core i7 12700K / 3.6GHz Turbo 5.0GHz / 12 Nhân 20 Luồng / 25MB / LGA 1700

6.990.000₫ 10.390.000₫
-33%
Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700
-9%

Intel Core i9 12900KF / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700

13.690.000₫ 14.990.000₫
-9%
Hết hàng
Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung: Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung:
-11%

Intel Core i9 12900K / 3.2GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700 Thông tin chung:

14.290.000₫ 15.990.000₫
-11%

Intel Core i9 11900K / 16MB / 5.3GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i9 11900 / 16MB / 5.2GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i9 11900F / 16MB / 5.2 GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 11700K / 16MB / 5.0 GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 11700 / 16MB / 4.9GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

Liên hệ
Intel Core i7 11700F / 16MB / 4.9GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200 Intel Core i7 11700F / 16MB / 4.9GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200
-6%

Intel Core i7 11700F / 16MB / 4.9GHZ / 8 nhân 16 luồng / LGA 1200

7.490.000₫ 7.990.000₫
-6%

Intel Core i9 10900K / 20MB / 5.3GHz / 10 Nhân 20 Luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 10700K / 16MB / 5.1GHz / 8 Nhân 16 Luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 10700KF / 16MB / 5.1GHz / 8 Nhân 16 Luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 10700 / 16MB / 4.8GHz / 8 Nhân 16 Luồng / LGA 1200

Liên hệ

Intel Core i7 10700F / 16MB / 4.8GHz / 8 Nhân 16 Luồng / LGA 1200

Liên hệ
Intel Core i3 10100 / 6MB / 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / LGA 1200 Intel Core i3 10100 / 6MB / 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / LGA 1200
-18%

Intel Core i3 10100 / 6MB / 4.3GHz / 4 Nhân 8 Luồng / LGA 1200

2.690.000₫ 3.290.000₫
-18%
Hết hàng

Intel Core i3 10100F / 6MB / 4.3GHZ / 4 nhân 8 luồng / LGA 1200

1.890.000₫
Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700 Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700
-28%

Intel Core i5 12400F / 2.5GHz Turbo 4.4GHz / 6 Nhân 12 Luồng / 18MB / LGA 1700

3.590.000₫ 4.990.000₫
-28%

Intel Core i3 13100F / 3.4GHz Turbo 4.5GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

2.890.000₫

Intel Core i5 13400F / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

4.290.000₫

Intel Pentium Gold G7400 / 3.7GHz / 2 Nhân 4 Luồng / 6MB / LGA 1700

Liên hệ

Intel Core i5 13600KF / 3.5GHz Turbo 5.1GHz / 14 Nhân 20 Luồng / 24MB / LGA 1700

6.790.000₫

Intel Core i7 13700F / 2.1GHz Turbo 5.2GHz / 16 Nhân 24 Luồng / 30MB / LGA 1700

Liên hệ

Intel Core i9 13900 / 2.0GHz Turbo 5.6GHz / 24 Nhân 32 Luồng / 36MB / LGA 1700

Liên hệ

Intel Core i5 13400 / 2.5GHz Turbo 4.6GHz / 10 Nhân 16 Luồng / 20MB / LGA 1700

Liên hệ

Intel Core i3 13100 / 3.4GHz Turbo 4.5GHz / 4 Nhân 8 Luồng / 12MB / LGA 1700

Liên hệ

Sản phẩm đã xem