DANH MỤC SẢN PHẨM

AMD 8000 Series

CPU AMD RYZEN 5 8600G (4.3GHZ UPTO 5.0GHZ / 22MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM5)

6.400.000₫

CPU AMD RYZEN 7 8700G (4.2GHZ UPTO 5.1GHZ / 24MB / 8 CORES, 16 THREADS / 65W / SOCKET AM5)

9.190.000₫

CPU AMD RYZEN 5 8500G (3.5GHZ UPTO 5.0GHZ / 22MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM5)

5.150.000₫

CPU AMD RYZEN RYZEN 5 8700F (4.1 GHZ UPTO 5.0GHZ / 35MB / 8 CORES, 16 THREADS / 65W / SOCKET AM5)

7.890.000₫

CPU AMD RYZEN RYZEN 5 8400F (4.2 GHZ UPTO 4.7GHZ / 22MB / 6 CORES, 12 THREADS / 65W / SOCKET AM5)

4.890.000₫

Sản phẩm đã xem